Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 20.12.2023 г. за предложения и становища по ...

повече
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му ...

повече
Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж.Иван Кичев- Кмет на община Средец Относно: Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ...

повече
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 20.07.2023 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец. Докладната записка с мотивите се публикуват на ...

повече
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.04.2023 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ...

повече
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 01.03.2023 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец.

повече
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 28.02.2023 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост ...

повече
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.02.2023 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

повече
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок,считано от 29.11.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.Срокът е определен на 14 дни с оглед обстоятелството, че се касае за ...

повече
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 25.10.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец. Докладната записка с мотивите се публикуват на основание ...

повече