Общинска администрация Средец / Република България

Общински съветници

Политическа партия "ГЕРБ"

Динко Янев Цъцаров

Красимира Янкова Георгиева

Яна Иванова Биюкова

Владислава Станилова Цанева

Стоянка Стоянова Кисьова

Тодор Стаматов Стаматов

Антоанета Станкова Колеолова

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Валери Димитров Ангелов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Георги Димитров Вълчев

Димитър Киряков Янков

Лало Антонов Гюров

Местна коалиция БСП за България (БСП за България, Възраждане)

Даниел Николов Чолаков

Иван Димитров Кичев

Йона Николова Чобанова

Янко Калудов Германов

Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”

Петьо Георгиев Колеолов

Ивелина Стоянова Стоянова

Споделяне: