Общинска администрация Средец / Република България

Общински съветници

Политическа партия "ГЕРБ"

Иван Петков Жабов

Динко Янев Цъцаров

Красимира Янкова Георгиева

Георги Димитров Георгиев

Стоянка Стоянова Кисьова

Лало Антонов Гюров

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Гошо Иванов Атанасов

КОАЛИЦИЯ ПП-ДБ

Станислав Живков Бъчваров

Атанас Тодорв Пъчков

Васил Василев Иванов

БСП за България

Даниел Николов Чолаков

Румен Хърсев Чанков

Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”

Антоний Димитров Дюлгеров

Ивелина Стоянова Стоянова

Георги Костов Станилов

Милен Мирославов Божинов

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Таня Ненова Тодорова

Споделяне: