Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ

повече
Общински съветници

Общински съветници

Политическа партия "ГЕРБ" Иван Петков Жабов Динко Янев Цъцаров Красимира Янкова Георгиева Георги Димитров Георгиев Стоянка Стоянова Кисьова Лало Антонов Гюров ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД Гошо Иванов Атанасов КОАЛИЦИЯ ПП-ДБ Станислав Живков ...

повече
Постоянни комисии

Постоянни комисии

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ Председател: Даниел Николов Чолаков Членове: Милен Мирославов Божинов Станислав Живков Бъчваров д-р Георги Димитров Георгиев Стоянка Стоянова Кисьова ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО И РЕГИОНАЛНО ...

повече
Председател

Председател

Председател Общински съвет - Средец - Динко Янев Цъцаров Прием на граждани: Всеки работен ден от 9:00 - 16:00 ч. гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.1 стая 106 тел.05551/7732, централа 05551/6994 вътр.240 факс 05551/7713 [email protected]

повече