Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ

повече
Общински съветници

Общински съветници

Политическа партия "ГЕРБ" Динко Янев Цъцаров Красимира Янкова Георгиева Яна Иванова Биюкова Владислава Станилова Цанева Стоянка Стоянова Кисьова Тодор Стаматов Стаматов Антоанета Станкова Колеолова НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Валери Димитров ...

повече
Постоянни комисии

Постоянни комисии

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД Председател: Даниел Николов Чолаков Членове: Владислава Станилова Цанева Иван Димитров Кичев Динко Янев Цъцаров Ивелина Стоянова Стоянова ФИНАНСИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Председател: Стоянка Стоянова Кисьова Членове: Петьо ...

повече
Председател

Председател

Председател Общински съвет - Средец - Динко Янев Цъцаров Прием на граждани: Всеки работен ден от 9:00 - 16:00 ч. гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.1 стая 106 тел.05551/7732, централа 05551/6994 вътр.240 факс 05551/7713 [email protected]

повече