Оспорени и отменени Наредби

Оспорени и отменени Наредби

2017 година 1. Административно дело № 2249/2017 г. - искане за отмяна на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Средец (НОАМТЦУТОС) в нейната цялост, а при условията на евентуалност – за отмяна на чл. 42 от същата - ...

повече
Архив на наредби и правилници

Архив на наредби и правилници

повече