Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок,считано от 29.11.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец.Срокът е определен на 14 дни с оглед обстоятелството, че се касае за ...

повече
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 25.10.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец. Докладната записка с мотивите се публикуват на основание ...

повече
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 26.07.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец. Докладната записка с мотивите се публикуват на основание ...

повече
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 22.07.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец. Докладната записка с мотивите се публикуват на основание ...

повече
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 24.06.2022 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси на територията на община Средец. Докладната записка с мотивите се ...

повече
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.06.2022 г. за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост ...

повече
Проект на наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

Проект на наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 14.06.2022 г. за предложения и становища по Докладна ...

повече
Проект на наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Проект на наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 27.05.2022 г. за предложения и становища по ...

повече
Проект на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Средец и издаване на сертификати клас В

Проект на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Средец и издаване на сертификати клас В

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.04.2022 г. за предложения и становища по настоящия проект за Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Средец и издаване на сертификат клас „В“ Предложения могат ...

повече
Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

Предлагам проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, приета с Решение №685/21.12.2018г.; Допъл. и изм. с Решение №731/27.02.2019г.; Решение №158/26.08.2020г.; Решение №253/24.02.2021г.; Решение ...

повече