Общинска администрация Средец / Република България

Председател

Председател Общински съвет - Средец - Динко Янев Цъцаров

Прием на граждани: Всеки работен ден от 9:00 - 16:00 ч.

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.1 стая 106

тел.05551/7732, централа 05551/6994 вътр.240 факс 05551/7713

[email protected]

Споделяне: