Общинска администрация Средец / Република България
Начало

Новини

ПРОЕКТ-ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

ПРОЕКТ-ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА
Проект на Наредба  за изменение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на

На живо


Община Средец © 2021