Общинска администрация Средец / Република България
Начало

Новини

Проект на Наредба  за изменение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 20.07.2023 г. за
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 28.02.2023 г. за
Проект на Наредба  за изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.02.2023 г. за

На живо


Община Средец © 2021