Общинска администрация Средец / Република България
Начало

Новини

Проект на Наредба  за изменение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец,  неговите комисии и взаимодействието му  с общинската администрация

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец
Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж.Иван Кичев- Кмет на община Средец Относно:
Проект на Наредба  за изменение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 20.07.2023 г. за

На живо


Община Средец © 2021