Общинска администрация Средец / Република България
Начало

Новини

Проекти на наредби и правилници

Проект на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение  в община Средец и издаване на сертификати клас В

Проект на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Средец и издаване на сертификати клас В

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.04.2022 г. за
Проект на наредба  за изменение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок,считано от 10.03.2022 г. за
Проект на Наредба  за изменение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от

На живо


Община Средец © 2021