Общинска администрация Средец / Република България
Начало

Новини

Проекти на наредби и правилници

Проект на Наредба  за допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 26.07.2022 г. за
Проект на Наредба  за допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 22.07.2022 г. за
Проект на Наредба  за изменение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок,считано от 24.06.2022 г. за
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.06.2022 г. за

На живо


Община Средец © 2021