Общинска администрация Средец / Република България
Начало

Новини

Проекти на наредби и правилници

Проект на Наредба  за изменение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на община Средец

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от

На живо


Община Средец © 2021