Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Във връзка с нарастващия брой заболели от COVID-19 на територията на община Средец и препоръките от проведеното на 21.01.2022г. заседание на Общинския кризисен щаб за борба с COVID-19, с цел избягване събирането на много хора в закрити помещения, заседанията на постоянните комисии и януарската сесия на Общинския съвет да се проведат неприсъствено, ви уведомявам, че на основание чл.28а, ал.3 от ЗМСМА, Двадесет и деветото редовно заседание на ОбС, ще се проведе от разстояние чрез неприсъствено гласуване при спазване на условията за кворум и лично гласуване.

Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет

Община Средец

Ресурси
Споделяне: