Общинска администрация Средец / Република България

Покана

Покана за свикване на първо заседание на Общински съвет Средец - мандат 2023 - 2027 г. на 09.11.2023 г. от 12:00 часа в зала 1 на Община Средец.
Споделяне: